Op 24 April 2021 zag ik dat er naast ons bureel een manifestatie aan de gang was die aandacht vroeg voor de mensenrechten in Rwanda. Omdat het een nogal eigenaardige plaats was midden in de haven, nam ik enkele foto's. Iemand van de organisatie kwam naar me toe en vroeg of ik van de pers was. Nee zei ik, waarop hij antwoorde dat ik geen foto's mocht maken.

'Het is toch wel vreemd dat men in ons vrije land komt protesteren voor meer vrijheid om dan iemand uit dit vrije land te verbieden vrij te zijn'

Ik zocht op het internet naar eventuele incidenten in Rwanda de laatste tijd maar kon eigenlijk niets vinden. Vraag me dus niet waarover dit ging want ik zou het echt niet weten! Het enige wat ik wel kon vinden was een item over vluchtelingenkampen. Doordat er minder geld binnenkomt bij de hulp organsaties vanwege corona is er minder geld voor opvang. Daarom willen veel vluchtelingen terugkeren naar hun land van oorsprong. Voor het overige zijn de etnische problemen van de kaart. Iedereen is nu Rwandees en wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen geloof en cultuur. De link naar dit forum staat onderaan. Of dat in de realiteit ook zo is kan ik natuurlijk niet beoordelen. Verder vond ik nog een item over een Franse schrijver uit 2008 die voor de rechter moest verschijnen omdat hij zich wat te kritisch had uitgelaten over de Hutu's. Dat lijkt erop te wijzen dat er nog altijd een grote gevoeligheid heerst over het onderwerp. 

De Standaard

Forum over het geloof in Rwanda

About humanitarian aid 2021

On April 24, 2021, I noticed a manifestation was taking place witch called attention for the lack of human rights in Rwanda. As it was a rather strange place in the middle of the harbor, I took some pictures. While I was doing so someone from the organisation came to me and asked if I was from the press. I said no to which he replied that it was not allowed to take pictures.

'It is strange that people in our free country come to protest for more freedom in their own country and then forbid anyone to be free'

Apparently the man understood that I had no bad intentions and left me alone. In addition, everyone had a mouth mask.

Because I know nothing about any problems today in Rwanda I searched the internet for possible incidents lately but could not find anything. So don't ask me what this was about because I really don't know! The only thing I could find was an item about refugee camps. Because less money is received by the relief organizations, due to corona, there is less money for shelter. Many refugees want to return to their country of origin. For the rest, the ethnic problems are off the map. Everyone is now Rwandan and no distinction is made between religion and culture. The link to this forum is at the bottom. Of course I cannot judge whether that is the case in reality. I also found an item about a French writer from 2007 who had to appear in court for being a bit too critical of the Hutus. That seems to indicate that there is still a great sensitivity about the subject.

The links are aboveCategories:

41 Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed
prev next

News

Gallery

Pages

RSS